archiwum

Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000251860;

Kapitał Zakładowy - 50 000,00 zł;

NIP 8992561294;
REGON 020246168;

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/2006

Historia, o nas

 

Już od 1993 roku wprowadzamy porządek w Waszych dokumentach.

Zakład nasz wykonuje usługi archiwalne na rzecz instytucji i podmiotów gospodarczych – początkowo w formie spółki cywilnej osób fizycznych a od 2006r. również jako spółka prawa handlowego

  • porządkujemy materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną,
  • brakujemy i niszczymy przeterminowaną dokumentację niearchiwalną,
  • przechowujemy akta działających i zlikwidowanych jednostek organizacyjnych w naszej składnicy akt,
  • tworzymy elektroniczne archiwa dokumentów,
  • wynajmujemy pracowników do obsługi archiwów zakładowych,
  • zajmujemy się sprzedażą artykułów do archiwizacji dokumentacji.

W czasie dwudziestu lat naszej działalności uporządkowaliśmy:

  • około 500 metrów bieżących materiałów archiwalnych (kat. A),
  • około 12000 metrów bieżących dokumentacji niearchiwalnej (kat. B),
  • około 225 000 akt osobowych,
  • w tym czasie zostało również wybrakowanych 15 000 metrów bieżących dokumentacji niearchiwalnej.

Obecnie z naszych usług korzysta cyklicznie prawie 100 jednostek organizacyjnych.
Przygotowanie teoretyczne, praktyka właścicieli i pracowników, stosowanie najnowszych rozwiązań oraz ścisła współpraca z państwową służbą archiwalną gwarantuje wysoki poziom wykonywanych przez nas usług.